Sürekli İşçi Alımına İlişkin İŞKUR Üzerinden Başvuruda Bulunan Adaylara Ait Duyuru

Bakanlığımız taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde alım yapılacak 69 (altmış dokuz) sürekli işçi kadrosuna İŞKUR üzerinden başvuruda bulunan ve ekli (Ek-1) listede yer alan adayların, 29 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 17.30’a kadar aşağıda istenilen belgeleri hazırlayarak, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Personel Genel Müdürlüğü, Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek Çankaya / ANKARA” adresine şahsen veya gönderi (APS/Kargo/Posta olarak yapılacak müracaatlarda doğabilecek gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır) yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER:

1-      Başvuru Dilekçesi (Ek-2),

2-      Aday Tanıtım Formu (Ek-3),

3-      Görevini yapmaya engel bir durumunun olmadığını gösteren Sağlık Durumu Beyan Formu (Ek-4),

4-      1 (bir) adet vesikalık fotoğraf (arkasında ad soyad yazılı),

5-      Nüfus Kayıt Örneği (e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu belge),

6-      Yerleşim Yeri (İkametgâh) ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu belge),

7-      Adli Sicil Kaydı Belgesi (Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydını gösteren e-devlet kapısı üzerinden çıktı alınmış barkodlu belge),

8-      Mezuniyet Belgesi (e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu belge) ya da Diplomanın aslı veya onaylı örneği,

9-      Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu belge),

10-  Gemiadamları Kimlik Cüzdanında, kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ile yeterlilik belgesi düzeyi ile STCW belgelerinin bitiş tarihlerini gösteren sayfaların fotokopisi,

11- Öncelik hakkına sahip olan adaylar için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarına sahip olduğunu belgelemek,

12-  Başvuruda bulunulan unvana ilişkin;

 a) Tarama Uzmanı (Kaptan) unvanına başvuranlar için; Kamu veya özel iş yerlerine ait deniz vasıtalarında en az sınırlı kaptan ehliyetiyle en az 1 yıl çalıştığını belgelemek,

b) Tarama Uzman Yardımcısı unvanına başvuranlar için; en az sınırlı kaptan yeterliğine sahip olduğunu belgelemek.

c) Sınırlı Kaptan ünvanına başvuranlar için; Kamu veya özel iş yerlerine ait deniz vasıtalarında en az 1 yıl en az sınırlı kaptan olarak çalıştığını belgelemek,

ç) Usta Gemici ünvanına başvuranlar için; Kamu veya özel işyerlerine ait deniz vasıtalarında en az 1 yıl en az usta gemici olarak çalıştığını belgelemek,

d) Gemi Elektrikçisi ünvanına başvuranlar için; Kamu veya özel iş yerlerine ait deniz vasıtalarında en az 1 yıl en az elektro teknik tayfası veya elektro teknik zabiti olarak çalıştığını belgelemek,

e) Yağcı ünvanına başvuranlar için; Kamu veya özel işyerlerine ait deniz vasıtalarında en az 1 yıl  yağcı olarak çalıştığını belgelemek,

f) Gemi Aşçısı ünvanına başvuranlar için; Kamu veya özel iş yerlerine ait deniz vasıtalarında en az 1 yıl gemi aşçısı olarak çalıştığını belgelemek,

Bakanlığımız Sicil Limanlarından alınacak olan onaylı hizmet çizelgesi ile bu deniz hizmetlerini belgelemek.

Yukarıda yer alan belgeleri süresi içerisinde gönderen adayların evraklarının incelenmesi sonucunda, ilanda belirtilen şartları sağlayanlar arasından sözlü ve sözlü/uygulamalı sınava katılmak üzere kura çekilişi yapılacak olup kura çekilişine ilişkin duyuru Bakanlığımız internet sitesinden (www.uab.gov.tr) yapılacaktır.

İlanen duyurulur.


Ekler:

1- İŞKUR Başvurusu Aday Listesi

2- Başvuru Dilekçesi

3- Aday Tanıtım Formu 

4- Sağlık Durumu Beyan Formu


İrtibat Numaraları: 

0312 203 10 00 / 1330 – 1309 – 1260 – 3199