Hizmetiçi Eğitim Ders Notları

Hizmetiçi Eğitim kapsamında Genel Müdürlüğümüzün yapmış olduğu eğitimlere ait dokümanlara http://portal.uab.gov.tr adresi Hizmetiçi Eğitim menüsü üzerinden ulaşabilirsiniz.