Sürekli İşçi Alımına İlişkin Sözlü ve Sözlü/Uygulamalı Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Duyuru

Bakanlığımıza 69 (altmış dokuz) sürekli işçi alımına ilişkin olarak sözlü ve sözlü/uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan asıl adayların; adı, soyadı, sınav tarihi ve sınav saati Ek-1 listede yer almakta olup sınav konu başlıkları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Sözlü Sınav

Konu Başlığı

Puanlama

Mesleki Alan (Sözlü Sınav)

40

Genel Kültür

20

Bakanlık Teşkilatı/ Bakanlık Görev ve Yetki Alanı

20

Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı

10

Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği ve muhakeme gücü

10

 

Sözlü /Uygulamalı Sınav

Konu Başlığı

Puanlama

Mesleki Alan (Sözlü Sınav)

20

Mesleki Alan (Uygulamalı Sınav)

20

Genel Kültür

20

Bakanlık Teşkilatı/ Bakanlık Görev ve Yetki Alanı

20

Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı

10

Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği ve muhakeme gücü

10SINAVLA İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN HUSUSLAR


1- Sözlü, sözlü/uygulamalı sınav, Ek-1 listede yer alan adayların isimleri karşısında belirtilen tarih ve saatte, Bakanlığımız İzmir Denizdibi Tarama Başmühendisliğinde (Umurbey Mahallesi Liman Caddesi No:35 Konak/İZMİR) yapılacaktır.

2- Asıl adaylar, sınava girecekleri tarihte belirtilen saatten yarım saat önce sınav yerinde bulunmaları gerekmektedir.

3- Asıl adaylar, T.C. Kimlik Numarasının yazılı olduğu güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını sınava gelirken yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

4- Sınav tarihinde değişiklik yapılması durumunda, Bakanlığımız resmi internet adresinde (www.uab.gov.tr) duyurulacak olup adayların resmi internet adresimizi düzenli olarak takip etmeleri gerekmektedir.

5- Sınav sonuçlarına ilişkin açıklama Bakanlığımız resmi internet adresinden (www.uab.gov.tr) ilan edilecek olup ilgililere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.


İlanen duyurulur.

 


Ek: 

1-Asıl Adaylara Ait Liste  (Tıklayınız.)

2-Yedek Adaylara Ait Liste  (Tıklayınız.)