Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı Alımına İlişkin Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Duyuru

Bakanlığımız merkez teşkilatı birimleri için Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı ile Denizcilik Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine istinaden Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden yapılan başvurular sonucunda ilanda belirtilen şartları sağlayanlar arasından yapılan KPSS puan sıralamasına göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste ekte yer almaktadır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, aşağıdaki belirtilen konu başlıklarından sözlü sınava tabi tutulacaktır.

KONU BAŞLIĞI

PUANLAMA

 

Sınav Konularına İlişkin Bilgi Düzeyi

50

Bir Konuyu Kavrayıp Özetleme, İfade Yeteneği ve Muhakeme Gücü

10

Liyakati, Temsil Kabiliyeti, Davranış ve Tepkilerinin Mesleğe Uygunluğu

10

Özgüveni, İkna Kabiliyeti ve İnandırıcılığı

10

Genel Yetenek ve Genel Kültürü

10

Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelere Açıklığı

10

 

    SÖZLÜ SINAV İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR;

1) Sözlü sınav,11-12 Mart 2024 tarihlerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek Çankaya/ANKARA adresinde A Blok 4. Kat toplantı salonunda yapılacaktır.

2)    Adayların sözlü sınavda T.C. Kimlik Kartını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

3)   Adayların sözlü sınavda başarılı olabilmeleri için sınav komisyonu başkanı ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanlarının aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması gerekmektedir.

4)    Başarı sıralaması, sözlü sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama ile belirlenecektir.

5)  Sözlü sınav tarihlerinde değişiklik yapılması durumunda, Bakanlığımız “www.uab.gov.tr resmi internet adresinden duyurulacak olup adayların internet adresimizi düzenli olarak takip etmeleri gerekmektedir.

6)   Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin açıklama, Bakanlığımız www.uab.gov.tr resmi internet adresinde ilan edilecek olup ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.