2023 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI.

2023 yılı Eğitim Planını oluşturmak amacıyla Bakan Yardımcımız Sn. Selim DURSUN  Başkanlığında 21.06.2022 tarihinde toplanan Eğitim Kurulu, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinden alınan eğitim taleplerini değerlendirerek 2023 yılı eğitim planını karara bağlamıştır.