29-30 Nisan 2024 tarihleri arasında Ayrımcılık ve Nefret Söylemiyle Mücadele İle Eşitlik Eğitimi düzenlenmiştir.

Bakanlığımız 2024 yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında, Merkez Teşkilatı emrinde görevli personele 29 Nisan 2024 tarihinde yüzyüze, Taşra Teşkilatı emrinde görevli personele ise 30 Nisan 2024 tarihinde çevrimiçi Ayrımcılık ve Nefret Söylemiyle Mücadele İle Eşitlik Eğitimi verilmiştir.

Fotoğraflar