Personel Genel Müdürlüğünce 22-24 Aralık 2023 tarihleri arasında Hizmet içi Eğitim Planı kapsamında eğitimler düzenlenmiştir.

Bakanlığımız 2023 yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında, Merkez ve Taşra Teşkilatı emrinde Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi ve veri girişi yapan personele , Muhasebe Yönetim Sistemi (MYS), Afet ve Acil Durum Faaliyetleri, İlk Yardım Semineri, Kişisel Gelişim Semineri, Denizde Cebri İcraya İlişkin Güncel Gelişmeler, Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) eğitimleri Sayın Bakanımız Abdulkadir URALOĞLU ile Bakan Yardımcılarımızın da katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Fotoğraflar