Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı Alımı Sözlü Sınav Sonucuna İlişkin Duyuru

Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere, Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı ile Denizcilik Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca 27 Aralık 2023-27 Ocak 2024 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden alınan başvurular sonucunda 11-12 Mart 2024 tarihlerinde yapılan sözlü sınavda başarılı olan asıl ve yedek adaylara ait liste Ek’te yer almaktadır.

Listede ASIL olarak yer alan adayların atanmasına esas olmak üzere aşağıda belirtilen belgeleri hazırlayarak dilekçe ekinde 29.03.2024 tarihi mesai bitimine kadar “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Personel Genel Müdürlüğü, Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek Çankaya / ANKARA” adresine şahsen veya gönderi (APS/Kargo/Posta olarak yapılacak müracaatlarda doğabilecek gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır) yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir.


İSTENİLEN BELGELER:

 1. Dilekçe, (Belge için tıklayınız)
 2. Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği, www.turkiye.gov.tr e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu mezun belgesi),
 3. KPSS ve yabancı dil sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 4. 6 adet vesikalık fotoğraf (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak son 6 ay içerisinde çekilmiş),
 5. Terhis Belgesi (Yetkili askerlik şubelerince düzenlenmiş)
  Askerliğini yapmamış olan adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden barkodlu çıktı),
 1. Adli Sicil Kaydı Belgesi (Son üç ay içerisinde alınmış sabıka kaydının olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından belge veya e-devlet kapısı üzerinden barkodlu çıktı),
 2. T.C. Kimlik Numarasının bulunduğu Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartının fotokopisi,
 3. Mal Bildirimi Beyannamesi (3628 sayılı Kanunun ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümlerince doldurulması gereken Mal Bildirim Beyannamesi önlü-arkalı doldurularak kapalı zarfa konulmuş ve zarf üzerinde T.C. numarası ile Ad Soyad belirtilmiş olacaktır), (Belge için tıklayınız)
 4. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi, (Belge için tıklayınız)
 5. Sağlık Beyanı (Her türlü iklim koşullarında görevini sürekli yapmasına engel olabilecek hastalık veya sakatlığının bulunmadığının belirtildiği dilekçe, (Belge için tıklayınız)
 6. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu Bilgisayar ortamında doldurularak ıslak imzalı olarak 1 nüsha gönderilecektir), (Belge için tıklayınız)
 7. SGK Tescil ve Hizmet Döküm Belgesi, (E-devlet kapısı üzerinden barkodlu çıktı)
 8. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışmış veya çalışmakta olan adayların kurumlarından alacakları onaylı hizmet belgesi ya da çalıştığı kamu kurumunu, derece/kademesini, unvanını ve sicil numarasını belirtildiği bir dilekçe.

İlanen duyurulur.

Ek Liste (Asıl ve Yedek Aday Listesi İçin Tıklayınız)

İletişim Numarası: Santral 0 312 203 10 00 / Dahili 3851-1308-3197-3193-3758