Hizmetiçi Eğitim Planı Kapsamında 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Eğitimi Verildi.

Bakanlığımız 2022 yılı  Hizmetiçi Eğitim Planı kapsamında Bakanlığımız Merkez Birimlerinde görevli personele 21-22 Şubat 2022 tarihlerinde Bakanlığımız Konferans Salonunda İç Denetim Birimi Başkanı Mutlu KARACA  AYBAR tarafından 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Eğitimi verilmiştir.

Fotoğraflar