Bakanlığımız Taşra Birimlerine 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Eğitimi Verildi.

Bakanlığımız 2022 yılı  Hizmetiçi Eğitim Planı kapsamında Bakanlığımız Taşra Birimlerinde görevli personele 01 Mart 2022 tarihinde İç Denetim Birimi Başkanı Mutlu KARACA  AYBAR tarafından çevrimiçi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Eğitimi verilmiştir.

Fotoğraflar