Kamu İhale Kanunu Eğitimi Yapılmıştır. - - Personel Genel Müdürlüğü

Kamu İhale Kanunu Eğitimi Yapılmıştır.

Bakanlığımız 2022 yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında; Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatı birimlerinde Kamu İhale iş ve işlemlerini yürüten personele “4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU – 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU ” eğitimi Kamu İhale Kurumu Uzmanları Sn. Mustafa Said AŞIKKAYA ve Sn. Sinan ÖZESEN tarafından verilmiştir. 

Fotoğraflar