Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi Uygulaması Eğitimi Yapılmıştır.

Bakanlığımız 2022 yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında; Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatı birimlerinde Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemleri iş ve işlemlerini yürüten personele “Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi Uygulaması” eğitimi Hazine ve Maliye Uzmanı Sn. Adem AYDIN tarafından verilmiştir.

Fotoğraflar