Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyon 6. Dönem Protokolü Eylem Planı kapsamında Özbekistan Cumhuriyetinden katılan heyete Bakanlığımız görev ve sorumlulukları ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı uhdesinde, Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyon 6. Dönem Protokolü Eylem Planı’nda, "Kamu Personelinin Eğitimi ve Geliştirilmesi Konusunda İş birliği Yapılması" ile ilgili, Özbekistan’dan gelen heyete ülkemizin idari ve yerel yönetim yapısı ve Bakanlığımız görev alanına giren konular hakkında bilgilendirme yapılmıştır.


Fotoğraflar